The Internet Book List - Spread the word
       


Book Information: Polihale and Other Kaua‘i Legends

Polihale and Other Kaua‘i Legends (1991) [Collection]
by Frederick B. Wichman Rating: Weighted - 7.2 / Average - 7.0 of 10 (1 votes) (Rate!)
Reviews: 1 (show them) Review!

Series: Legends from Kaua‘i
Part: 2

Summary :

This is Frederick Wichman's second collection of legends from the island of Kaua'i. These are ancient tales of gods, ghosts, everyday people, and historical figures and events. His collection explores such things as how the sands of Hohili began to bark, or why the Spouting Horn roars, or why a half-flower grows at the beach and its matching half-flower grows in the mountains.

Includes pen and ink drawings by Christine Fayé

Contents:
• Polihale
• Ke one kani o Nohili
• Ka li‘ulā o Mānā
• Ka Mo‘olelo o Kahapula
• Kiki-a-Ola
• Ka-iki-pa‘a-nanea
• Nā mai‘a o Manuahi
• Ke Kōlao o Kaikapū
• Palila
• Kia-kākā o Pā‘ā
• Ka pā‘ū onaona o Hina
• Ka ulu mai‘a o Palila
• Ka manuahi
• Ka paio o ‘Ōpaeka‘a
• Hina-hau-kaekae
• Paka‘a
• Hō mai ka wa‘a
• Naupaka

Original title: Polihale and Other Kaua‘i Legends
Original languages: English

Quotes:

Genre: Fairy Tales & FolkloreRetellings


No members of this collection were found in our database.

Edition #1: Polihale and Other Kaua‘i Legends

Polihale and Other Kaua‘i Legends (1991)
Edition Details:

Language: English


Illustrated by: Christine Fayé
Search at Amazon!

Search at Powells!

Search at AbeBooks!


Manifested in:

Polihale and Other Kaua‘i Legends (1991)

Format: Paperback
Place of publication: Honolulu
Publisher: Bamboo Ridge Press
ISBN: 0910043248
Dimensions: 7.5 x 8.3 x .5
Pages: 182

Add to my library©Steven Jeffery / IBList.com, 2017
Terms of Use